Dubitinsider

for your information

Som en formålsparagraf for bedriftens verdier og standarder, samt en oppsummering code of employee conduct, Har Merrill Lynch Principles ofte blitt sitert som en modell for kortfattethet og klarhet. Til de som leter etter en karriere Hos Merrill Lynch, Disse Prinsippene var kjent utenat og klar til å bli utplassert på et øyeblikks varsel.Gjennom det meste av firmaets historie som et selvstendig merke (Merrill Lynch ble kjøpt opp Av Bank Of America i 2008), ga Prinsippene et pålitelig vindu inn i bedriftskulturen for jobbsøkere og potensielle kunder.

Inntil den gamle merrill Lynch-kulturen ble effektivt demontert i kjølvannet av finanskrisen i 2008, Ble Disse Prinsippene tatt svært alvorlig av selskapet og fremtredende vist på veggene i Alle merrill Lynch-kontorer og i lucite-blokker på mange ansattes skrivebord. Disse Prinsippene var:

  • Klientfokus
  • Respekt for Individet
  • Teamarbeid
  • Ansvarlig Statsborgerskap
  • Integritet

Den offisielle uttalelsen og fremstillingen av Prinsippene utviklet seg noe over tid. Oppsummeringene som vises nedenfor er hentet fra en 2002-utgivelse, tilbake da Merrill Lynch fortsatt var et uavhengig firma.

Klientfokus

Klienter er drivkraften. Forstå dem. Forutse og svare på deres behov, men aldri kompromittere integriteten Til Merrill Lynch. Gi det bredeste spekteret av høykvalitets, brukervennlige produkter og tjenester. Utvikle og opprettholde langsiktige relasjoner. Lytt til kundens tilbakemelding. Bygge tillit og lojalitet. Tilbyr personlig og individuell service.

Respekt for Den Enkelte

Respekter verdigheten til hver enkelt ansatt, aksjonær, klient eller medlem av allmennheten, uavhengig av nivå eller omstendighet. Vær følsom for arbeidsbelastninger og støttebalanse mellom arbeid og privatliv. Sikre lik tilgang til muligheter. Fremme tillit og åpenhet. Argumentere posisjoner rettferdig og objektivt. Verdi imot meninger. Forstå andre. Lytt til deres bekymringer og synspunkter. Forklar problemer og svar på spørsmål. Løse problemer med respekt.

Teamarbeid

Integrer tjenester sømløst. Klienter ma bare se En Merrill Lynch. Del informasjon åpent og åpent. Samarbeide og samarbeide innenfor og på tvers av arbeidsgrupper og team. Verdsett individuelle forskjeller i stil, perspektiv og bakgrunn. Del suksesser og fiaskoer. Være ansvarlig for å hjelpe andre. Vær pålitelig, pålitelig og bidra fullt ut til teamet. Gjenkjenne og belønne individuelle og team prestasjoner. Smi relasjoner med kolleger basert på tillit og respekt, uavhengig av nivå.

Ansvarlig Medborgerskap

Forbedre livskvaliteten i samfunnene der våre ansatte bor og arbeider. Respektere og overholde alle skikker, normer og lover der Merrill Lynch driver virksomhet. Støtte og oppmuntre til samfunnsengasjement. Bidra med tid, talent og ressurser for å gjøre en forskjell i andres liv.

Integritet

Ingen personlige bunnlinje er viktigere enn omdømmet til vårt selskap. Opprettholde de høyeste standarder for personlig og profesjonell etikk. Vær ærlig og åpen til enhver tid. Stå opp for din overbevisning og ta ansvar for dine feil. Overholde bokstav og ånd av lover, regler og praksis som styrer Merrill Lynch rundt om i verden. Vær konsekvent mellom ord og handlinger.

Bank Of America Overtar

I 2010 Begynte Bank Of America å erstatte Merrill Lynchs Kjerneprinsipper med sitt eget Sett Med Kjerneverdier, som er:

  • Tillitsfull Og Samarbeid
  • Inkluderende Meritokrati
  • Vinne
  • Lederskap
  • Gjør Det Rette

veteran Merrill lynch-Ansatte Protesterte sterkt mot dette trekket. Blant annet fant De Generelt Bank Of America Kjerneverdier å være mindre fokusert, klar og direkte. Som et resultat fikk Merrill Lynch-Prinsippene noe nytt liv og ble for en tid fortsatt vist på firmaets nettside, men ikke veldig fremtredende.

Historien Om Merrill Lynch Prinsipper

Disse Prinsippene hadde sin opprinnelse i virksomheten filosofi grunnlegger Charles E. Merrill så langt tilbake som 1914. Tidligere SEC-leder Arthur Levitt bemerket en gang at av Alle Wall Street-firmaene hadde Bare Merrill Lynch en sjel. Dess, Merrill Lynch var lenge kjent for en uvanlig pleie holdning til ansatte i forhold til andre bedrifter i sin bransje og ble fondly kalt «Mor Merrill» av mange. Prinsippene var å definere egenskapene Til» sjelen » Som Levitt gang identifisert, Og Merrill Lynch har en lang historie som en treningsplass for finansnæringen talent, med sine alumni regelmessig går videre til å bli sentrale aktører i andre ledende bedrifter.Foruten Charles E. Merrill var En annen nøkkelfigur I utviklingen Og utgivelsen Av Prinsippene Winthrop H. Smith. Han begynte I Merrill Lynch i 1916, to år etter grunnleggelsen, og steg til å være sin administrerende partner, ansvarlig for mange viktige tiltak som fostret sin vei til fremtredende. For å hedre hans bidrag, ved hans avgang i 1958, firmaet (fortsatt organisert som et partnerskap på den tiden) endret sitt fulle navn fra merrill Lynch, Pierce, Fenner & Beane Til Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith.

Smiths sønn, Winthrop H. Smith Jr., ville også ha en lang karriere Som merrill Lynch executive, og han følte en svært personlig tilknytning til selskapets Prinsipper. I sin 2014-bok, «Catching Lightning in A Bottle: How Merrill Lynch Revolutionized The Financial World», beskrev han et møte i slutten av 2001 hvor han spurte den nylig utnevnte ADMINISTRERENDE DIREKTØR E. Stanley O ‘ Neal om sistnevntes forpliktelse til Merrill Lynch-Prinsippene.Ifølge Win Smith Jr. hadde O ‘ Neal en avvisende holdning til Prinsippene, selv om firmaet ville fortsette å bruke Dem til pr-formål. Mer generelt var O ‘Neal åpent fiendtlig mot den gamle» Mother Merrill » – kulturen, og latterliggjorde den som å være riddled med inkompetanse og nepotisme.Win Smith, Jr., sluttet i firmaet kort tid etterpå og tilskriver sitt tvangssalg Til Bank Of America i 2008 som et resultat Av O ‘Neals forlatelse av Prinsippene og hans ødeleggelse av firmaets kultur (etter at selskapet postet det største kvartalsvise tapet i sin historie, $ 2,3 B, mottok O’ Neal en avgangsbonus på $ 161,5 millioner).

i årene etter Oppkjøpet Av Bank Of America, Win Smith, Jr. Daniel P. Tully forsøkte å samle en investorgruppe som ville kjøpe Tilbake Merrill Lynch og gjenopprette sin uavhengighet—bare for å bli avvist av bankens ADMINISTRERENDE DIREKTØR.

– >

– >

– >

– >

– >

– >

– >

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.