Dubitinsider

for your information

Derfor sier Jeg deg, Hva ting soever du ønsker, når du ber, tro at du mottar dem, og du skal ha dem.

– Mark 11: 24

Tanker Om Dagens Bibelvers:

Herren Jesus lærer Oss at vi må ha tro På Gud. Uansett hvilke vanskeligheter Eller tilbakeslag, Så lenge vi ber og stoler på ham med et sant hjerte, Vil Gud oppfylle våre bønner etter hans vilje. Det står i Bibelen at mange mennesker bar rungende vitnesbyrd For Gud. I mellomtiden så De Guds mange vidunderlige gjerninger.Akkurat Som Gud sier, » Da Moses slo på klippen, og Vannet som jehova gav, sprang ut, var det på grunn av hans tro. Da David spilte lyre i lovprisning Av Meg, Jehova-Med sitt hjerte fylt med glede-det var på grunn av sin tro. Da Job mistet buskapen sin som fylte fjellene og utallige rikdommer, og kroppen hans ble dekket av ømme byller, var det på grunn av hans tro. Da han kunne høre min røst, Herre, Og se min herlighet, Herre, det var på grunn av sin tro. At Peter kunne følge Jesus Kristus, det var ved hans tro. At han kunne bli naglet til korset for Min skyld og gi strålende vitnesbyrd, det var også ved hans tro. Da Johannes så menneskesønnens strålende bilde, var Det ved hans tro. Da han så synet av de siste dager, var det enda mer ved hans tro. Grunnen til at de Såkalte mengder Av Hedningefolkene har fått min åpenbaring, og fikk vite at jeg har kommet tilbake i kjødet for å gjøre min gjerning blant mennesker, det er også på grunn av deres tro.»fra Guds ord kan Vi forstå at det er viktig at Vi har tro på Ham. Hvis Vi ikke tviler På Gud eller behandler Alt Gud har ordnet for Oss i henhold til våre forestillinger og forestillinger, men har tro på Ham og fullt ut adlyder hans suverenitet og ordninger, så vil vi ikke fornekte Gud i prøvelser og trengsler, men stå vitne For Ham og følge Ham til enden. Men i virkeligheten har vi bare tillit til gunstige forhold, men vil miste troen vi en gang har hatt i tider med motgang. Hva er verre, vi selv har ikke noe hjerte til å be i løpet av denne tiden, og bli svak og negativ. Så hvordan kan vi ha sann tro På Gud i vår erfaring?

Gud sier: «Uansett hva slags forfining du gjennomgår i dine erfaringer Fra Guds ord, Krever gud menneskehetens tro. På denne måten er det som er perfeksjonert, folks tro og ambisjoner. Når du ikke kan røre eller se det, er det under disse omstendighetene at din tro er nødvendig. Folks tro er nødvendig for når noe ikke kan sees med det blotte øye, og din tro er nødvendig for når du ikke kan gi slipp på dine egne forestillinger. Når Du ikke er klar Over Guds arbeid, hva som kreves er din tro og at du tar en fast holdning og stå vitne. Da Job nådde dette punktet, viste Gud Seg for Ham og talte til ham. Det vil si at Det er bare fra din tro at Du vil kunne se Gud, Og Når Du har tro, Vil Gud perfeksjonere Deg. Uten tro kan Han ikke gjøre dette. Gud vil gi dere det dere håper å vinne. Hvis du ikke har tro, kan du ikke bli fullkommengjort, og Du vil ikke kunne se Guds handlinger, langt mindre se hans allmakt. Når du har tro og du kan berøre hans handlinger i din praktiske erfaring, Vil Gud vise seg for Deg, Og Han vil opplyse og veilede deg fra innsiden. Uten den troen Vil Gud ikke kunne gjøre det. Hvis du har mistet håpet På Gud, hvordan vil Du være i stand til å oppleve Ham? Derfor, bare når du har tro og du ikke har tvil mot Gud, bare når du har sann tro på Ham, uansett Hva Han gjør, vil Han opplyse og belyse deg i dine erfaringer, og først da vil Du kunne se hans handlinger. Alle disse ting oppnås ved tro, og tro oppnås bare ved forfining-tro kan ikke utvikles i fravær av forfining. Hva refererer tro til? Tro er den ekte troen og det oppriktige hjertet som mennesker skal ha når de ikke kan se eller røre noe, Når Guds verk ikke er i tråd med menneskelige forestillinger, når det er utenfor menneskelig rekkevidde. Det er troen jeg snakker om.»

Preken Emne For I Dag
Hvordan Øke Vår Tro På Gud i Vanskelige Tider
Vil du bli med oss?

• 2 Historier Hjelper Deg Å Holde Fast På Troen på Gud i Vanskeligheter

• Lær Å Stole På Gud i Møte Med Vanskeligheter

• For Med Gud Skal Ingenting Være Umulig – Lukas 1:37

Dagens Bibelvers Illustrert

Mark 11:24 - Be, Tro og Motta, Daglig Bibellesning

Mark 11:24 - Be, Tro og Motta, Daglig Bibellesning

• vi ønsker deg velkommen til å bruke vårt bibelvers av dagen for å berike ditt åndelige liv.

Chat med Oss!

nå skjer katastrofer ofte. Hvordan skal Vi stole På Gud og tilbe Ham for å styrke vår tro? Vi inviterer deg til å bli med i vår online møtegruppe for å søke veien sammen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.