Dubitinsider

for your information

” Open “of” Closed ” adoptie?

Familybuilding Tips

In een open adoptie maakt de adoptieorganisator vaak een contract waarin wordt beschreven wat van elke kant wordt verwacht; bijvoorbeeld hoe vaak foto ‘ s en brieven zullen worden uitgewisseld en hoe ze zullen worden uitgewisseld (rechtstreeks of via de adoptieorganisator).

indien de ene partij de Overeenkomst niet nakomt, kan de andere partij de zaak voor de rechter brengen, afhankelijk van de staat waarin de partijen wonen. In de meeste gevallen lijken de contracten echter niet uitvoerbaar. Maar partijen moeten worden aangemoedigd om te goeder trouw te handelen.

wanneer u besluit om te adopteren, moet u ook nadenken over de vraag of de adoptie vertrouwelijk, semi-open of open zal zijn. Iedereen lijkt verschillende definities te hebben voor deze termen. Voor onze doeleinden geef ik de voorkeur aan de volgende definities.

  • bij een vertrouwelijke adoptie kennen noch de adoptant, noch de geboorteouders elkaar, noch ontmoeten zij elkaar ooit. In plaats daarvan, alle regelingen en papierwerk gebeuren via een tussenpersoon, meestal een adoptiebureau of een advocaat. Sommige mensen noemen dit een gesloten adoptie, hoewel ik de voorkeur geef aan de termen vertrouwelijk en traditioneel omdat ze niet oordelen. Een vertrouwelijke adoptie betekent niet dat de adoptanten en geboorteouders niets van elkaar weten. Het betekent dat ze geen identificeerbare informatie over elkaar hebben.
  • Adoptiewaarschuwing

    Als u uw kind adopteert uit een pleeggezin, kan een open adoptie niet mogelijk zijn, hetzij omdat het Bureau het beleid heeft om geen identificerende informatie vrij te geven om welke reden dan ook, hetzij omdat dit in uw situatie niet in het belang van het kind is. De meeste internationale adopties zijn ook vertrouwelijk.

  • meestal verwijst semi-open naar een adoptie waarbij de adoptanten en de geboorteouders één of twee keer en alleen bij de voornaam samenkomen. Bovendien kunnen zij via de adoptieorganisator jaarlijks of vrij zelden foto ‘ s en brieven uitwisselen. (Als uw adoptie arrangeur pleit voor een semi-open adoptie, moet u vragen om een exacte definitie van haar voorwaarden.)
  • in een open adoptie, zoals ik het definieer, kennen de adoptanten en de geboorteouders elkaars volledige namen, zowel voor-als achternaam. (Het is niet open als slechts één zijde identificerende informatie over de andere heeft.) Zij kunnen overeenkomen om foto ‘ s en brieven rechtstreeks uit te wisselen, zonder gebruik te maken van het Agentschap of advocaat als tussenpersoon. Soms wordt een semi-open adoptie later een open adoptie, als beide partijen besluiten dat ze het op die manier willen.

veel wannabe-adopters realiseren zich niet dat ze meer keuzes hebben dan ze weten. Als ze bijvoorbeeld een open adoptie willen, maar hun Agentschap geen open adoptie bepleit, kunnen ze een ander agentschap kiezen.

omgekeerd, als zij een vertrouwelijke adoptie willen, moeten zij zich niet overmatig onder druk gezet voelen om in te stemmen met een open adoptie. Adoptanten die akkoord gaan met een open adoptie tegen hun wil kunnen het later moeilijk vinden om aan hun kant van de overeenkomst te voldoen (bijvoorbeeld het versturen van brieven en foto ‘ s aan de moeder). Dit is vreselijk oneerlijk voor zowel de moeder als het kind. Akkoord gaan met een open adoptie als ze dat niet willen is ook oneerlijk tegenover de adoptanten zelf.

de exacte definitie van open adoptie verschilt van Agentschap tot agentschap, evenals tussen advocaten. Dus je moet het Agentschap of advocaat vragen hoe ze open adoptie definiëren.

Familybuilding Tips

sommige studies geven aan dat open adoptie een betere keuze is voor alle betrokkenen, terwijl andere wijzen af van die conclusie.uit een studie uit 1996 over de ontwikkeling van kinderen bleek dat alle onderzochte kinderen “positieve niveaus van zelfrespect, nieuwsgierigheid naar hun geboorteouders en tevredenheid over de openheid” rapporteerden, ongeacht of hun adopties gesloten, semi-open of open waren. Wat dit lijkt te betekenen is dat het gevoel van veiligheid van het kind in zijn adoptiegezin belangrijker is dan contact met het geboortegezin.

voor veel agentschappen betekent open adoptie dat de moedermoeders vooraf goedgekeurde families kiezen uit vijf of zes CV ‘ s of autobiografieën.

sommige (niet veel) instanties moedigen een volledige openbaarmaking van identiteiten tussen geboorteouders en adoptieouders aan, evenals een voortdurende nauwe relatie. Agentschappen die volledig open onthullingen ondersteunen geloven dat een open adoptie een betere manier is voor zowel adoptieouders als geboorteouders—evenals de kinderen. Agentschappen die geen open adoptie ondersteunen vinden net zo sterk dat continu contact voor geen van de partijen een goed idee is.de voor-en nadelen van open adoptie zijn eindeloos besproken door maatschappelijk werkers en advocaten. Het lijkt erop dat degenen die open adopties steunen volledig toegewijd zijn aan hen; degenen die geloven in vertrouwelijke adopties lijken er net zo van overtuigd dat open adopties catastrofaal zijn. Adoptanten moeten omgaan met een adoptie-arrangeur waar ze zich comfortabel bij voelen. De volgende tabel geeft een aantal klassieke verschillen tussen de twee stijlen van adoptie.

open adoptie voors en tegens

Pros Cons
uw kind zal nooit naar geboorteouders hoeven te zoeken. uw kind wil mogelijk nooit naar geboorteouders zoeken
de geadopteerde volwassene kan gemakkelijk een relatie met geboorteouders opbouwen. de geboorteouders kunnen meer of minder contact willen dan de geadopteerde volwassene wil.
het minderjarige kind kan een positieve relatie met de geboorteouders hebben. een onstabiele geboorteouder kan problemen veroorzaken.
u kunt zich meer ontspannen voelen over de adoptie als u precies weet wie de moeder is. u voelt zich misschien minder geschikt en ziet uzelf niet als een “echte moeder”.”
u krijgt meer ” uitgebreide familie.” wilt u echt meer uitgebreide familie?
de moeder verandert waarschijnlijk minder van gedachten over de adoptie omdat ze u kent. Open adoptie kan bevruchte moeders aantrekken die niet echt willen dat hun baby ‘ s geadopteerd worden, en open adoptie zien als “halverwege.”
de moeder verandert waarschijnlijk minder van gedachten over de adoptie omdat het u te veel pijn zou doen. de moeder zou kunnen vinden dat ze meer invloed moet hebben op het kinderleven dan je zou willen.
naarmate de tijd verstrijkt, kan de moeder u informeren over aandoeningen die later uw kind kunnen treffen. vaak verliezen mensen elkaar uit het oog en vertellen de geboortemoeder u mogelijk niets over gezondheidsveranderingen.

Bottom line: zorg ervoor dat u volledig begrijpt welk niveau van openheid van u wordt verwacht, en dat u vertrouwd bent met eventuele toekomstige verplichtingen waarmee u akkoord gaat voordat u tot Adoptie overgaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.