Dubitinsider

for your information

Nasz program rezydencyjny zapewnia rygorystyczne, kompleksowe, chirurgiczne doświadczenie szkoleniowe zaprojektowane w celu produkcji najwyższej klasy akademickich i klinicznych neurochirurgów. Nasz program wspiera również poczucie koleżeństwa i osiągnięcia wynikające z zbiorowego talentu i poświęcenia mieszkańców i pracowników Mayo Clinic.

nacisk kładziony jest na szkolenie neurochirurgów akademickich do kariery akademickiej lub prywatnej praktyki. Rezydent będzie miał solidne podstawy w podstawowej neuronauki i przygotowania do pisemnych i ustnych badań neurochirurgicznych, a także możliwości badań laboratoryjnych i klinicznych, w tym możliwość prowadzenia zaawansowanego stopnia w neuronauce i neurochirurgii lub badań klinicznych i translacyjnych.

co najważniejsze, program szkoleniowy Mayo Clinic oferuje niezrównane doświadczenie, łącząc dużą liczbę złożonych przypadków z Wydziałem innowacyjnych, wykwalifikowanych i subspecjalizowanych neurochirurgów, którzy są zaangażowani w nasz wyjątkowo autonomiczny i zorientowany na edukację model mentoringu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.